Bij leerlingen die meegedaan hebben aan het programma Samentijd zie je:

 • Toename van het zelfvertrouwen en vertrouwen in elkaar
 • Emotionele veiligheid en verbinding in de klas
 • In eigen kracht kunnen staan en zich durven afzetten tegen de ander, zonder agressie
 • Verbetering in de regulatie van emotie en gedrag
 • Meer samenwerken en zorgen voor elkaar
 • Weten wie je bent en jezelf durven zijn
 • Groei en ontwikkeling vanuit een stevige basis

Professionals die hebben deelgenomen aan de vierdaagse opleiding :

 • Beschikken over kennis van de sociaal-emotionele en persoonsontwikkeling van kinderen vanuit de ontwikkelingspsychologie,  en de neuropsychologie.
 • Begrijpen hoe en waarom de persoonsvorming en zelfontwikkeling de basis vormt voor al het leren, en hoe lichaamsgericht leren daarin een belangrijke plaats heeft
 • Hebben zelf de waarde ervaren van lichaamsgericht werken
 • Hebben veel bewegingspelvormen tot hun beschikking om met de eigen (doel)groep toe te werken naar gestelde doelen
 • Kunnen op basis hiervan een succesvol Samentijd programma op maat neerzetten
 • Weten wat ze daar voor nodig hebben, en kennen de do’s en don’ts
 • Beschikken over praktische, direct toepasbare tools voor in de klas, waarmee zij emoties bij kinderen, samen met de groep, in goede banen kunnen leiden, en continu werken aan de zelfontwikkeling van het kind en het klimaat in de klas.
 • kunnen beter trauma (h)erkennen in de klas.
 • Zijn binnen de eigen werkomgeving in staat vorm te geven aan trauma geïnformeerd onderwijs

“Samentijd gaf onze klas een positieve gezamenlijke ervaring om op moeilijke momenten naar terug te grijpen”